Infolinia 0800 702813
 
ABBYY FineReader PDF 15 Corporate, Upgrade
Ten artykuł jest obecnie niedostępny!

Nasza rekomendacja

ABBYY FineReader 15 Corporate, 1 użytkownik, WIN, pełna wersja, pobierz ABBYY FineReader 15 Corporate, 1 użytkownik,...
ABBYY FineReader 15 Corporate Wszechstronny zestaw narzędzi zwiększający produktywność podczas pracy z plikami PDF i digitalizacji dokumentów. Obejmuje porównanie dokumentów i automatyczną konwersję do 5 000 stron miesięcznie...
1806,52 zł *
Do uaktualnienia mają prawo zarejestrowani użytkownicy programów FineReader 14/15 Standard,... więcej

Informacje o produkcie "ABBYY FineReader PDF 15 Corporate, Upgrade"

Do uaktualnienia mają prawo zarejestrowani użytkownicy programów FineReader 14/15 Standard, Corporate lub Enterprise , FineReader 12 Professional lub Corporate, FineReader Sprint 12 oraz PDF Transformer+

Podczas instalacji należy podać numer seryjny poprzedniej wersji. Dlatego należy mieć przygotowany ważny numer seryjny jednego z wymienionych produktów.

ABBYY FineReader PDF 15Corporate dla Windows

Konwertuj, edytuj, udostępniaj i dodawaj adnotacje do plików PDF i skanów w cyfrowym miejscu pracy.

FineReader PDF umożliwia profesjonalistom maksymalizację wydajności w cyfrowym miejscu pracy. FineReader PDF wykorzystuje najnowszą technologię OCR firmy ABBYY opartą na sztucznej inteligencji, ułatwiając digitalizację, wyszukiwanie, edycję, ochronę, udostępnianie i współpracę nad wszystkimi typami dokumentów za jednym zamachem. Teraz pracownicy mogą jeszcze bardziej skupić się na swoich podstawowych kompetencjach i poświęcić mniej czasu na zadania administracyjne.

Nowy

Edytuj całą zawartośćpliku PDF
Dzięki programowi FineReader PDF 15 edycja wszystkich typów plików PDF - w tym skanów - jest teraz niemal tak łatwa, jak korzystanie z edytora tekstu. Możesz edytować całe sekcje, zmieniać formatowanie tekstu, edytować komórki tabeli, a nawet zmieniać cały układ każdego elementu.eksport
Porównania dokumentów
Nie tylko możesz eksportować różnice między dwiema wersjami dokumentu jako komentarze w PDF, ale teraz możesz również eksportować wyniki jako dokument Word w trybie "śledzenia zmian". Umożliwia to łatwe zaakceptowanie lub odrzucenie zmian i sfinalizowanie dokumentu (dostępne tylko w programie ABBYY FineReader PDF 15 Corporate).
Tworzenie wypełnialnych formularzy PDF
Tworzenie własnych formularzy PDF lub przekształcanie plików PDF w wypełnialne formularze poprzez dodawanie pól, list rozwijanych, pytań wielokrotnego wyboru, przycisków akcji itp. Dzięki funkcji tworzenia formularzy PDF w programie FineReader PDF możesz tworzyć wypełnialne pliki PDF, aby skutecznie przechwytywać informacje i standardowe szablony dokumentów!
Maksymalizacja korzyści dla całej organizacji
Dzięki nowymlicencjom dlaużytkowników zdalnych organizacje mogą teraz używać programu FineReader PDF z rozwiązaniami do wirtualizacji pulpitów i aplikacji. Dodano nowe opcje dostosowywania ustawień FineReader PDF podczas wdrażania za pomocą obiektów zasad grupy.


ABBYY FineReader PDF
Usprawnij procesy związane z dokumentami
Łatwo digitalizuj, przeszukuj, edytuj, chroń, udostępniaj i współpracuj z wszystkimi typami dokumentów w ramach jednego przepływu pracy.
Zrób więcej z plikami PDF
Edytuj cyfrowe i zeskanowane pliki PDF z nową łatwością: poprawiaj całe zdania i sekcje, a nawet dostosuj układ.
Digitalizacja obiegu dokumentów
Zintegruj dokumenty papierowe z cyfrowym środowiskiem pracy za pomocą technologii OCR opartej na sztucznej inteligencji, aby ułatwić sobie codzienną pracę.
Zmniejsz koszty IT
Skorzystaj z jednorazowych płatności i zróżnicowanych rabatów ilościowych, aby zmaksymalizować korzyści dla całej organizacji.
Standaryzuj zasoby oprogramowania
Wdróż ujednolicone rozwiązanie PDF w całej organizacji, aby wszyscy mogli płynnie współpracować.
Uprość zarządzanie licencjami
Zmniejsz obciążenie działu IT dzięki zautomatyzowanemu dostarczaniu i prostemu zarządzaniu licencjami.


Funkcje programu FineReader PDF

Wydajnie zarządzaj plikami PDF w cyfrowym miejscu pracy. Wykonywanie wielu zadań związanych z dokumentami w jednej aplikacji. Redukcja kosztów poprzez inwestowanie w mniejszą liczbę oddzielnych komponentów oprogramowania. Zwiększ wydajność swojej codziennej pracy poprzez zmniejszenie liczby używanych aplikacji i uniknięcie ich dublowania. Korzystaj z prostego, nieskomplikowanego interfejsu użytkownika i wysokiej jakości wyników.
Oszczędzaj czas i wysiłek, używając i wykańczając dokumenty w prosty i produktywny sposób. Edytuj dowolny dokument (utworzony cyfrowo lub przekonwertowany z papieru) z taką samą wydajnością. Uzyskaj dostęp do edycji tekstu, tabel i całego układu PDF bez dodatkowych kroków konwersji.

Przeglądanie, organizowanie i nawigowanie w plikach PDF
Nawigowanie po stronach, komentarzach i metadanych. Wybierz tryb widoku, który Ci odpowiada, w zależności od Twoich preferencji dotyczących czytania. Dodawanie, usuwanie, zmiana układu, obracanie i kadrowanie stron. Scalanie różnych dokumentów w jeden plik PDF.
Ponowne wykorzystanie informacji z plików PDF
Wyodrębnianie (kopiowanie i wklejanie) tekstu i tabel bezpośrednio z dowolnego pliku PDF z zachowaniem formatowania - wystarczy kilka kliknięć. Sprawdzanie i aktualizacja metadanych oraz weryfikacja podpisów cyfrowych w celu zapewnienia autentyczności i integralności dokumentów.
Uzyskaj dostęp do informacji z dowolnego typu pliku PDF
Znajdź informacje szybko i łatwo, nawet w zeskanowanych plikach PDF, korzystając z pełnotekstowego wyszukiwania słów kluczowych i zakładek. Zaraz po otwarciu dokumentu FineReader PDF automatycznie rozpoznaje dokumenty PDF, które nie nadają się do przeszukiwania, i natychmiast stosuje OCR (optyczne rozpoznawanie znaków / rozpoznawanie tekstu), aby umożliwić ich przeszukiwanie.
Edytuj i aktualizuj pliki PDF
Aktualizuj nieaktualną zawartość dokumentów PDF lub twórz zupełnie nowe dokumenty w oparciu o istniejące pliki PDF. Możesz edytować sekcje lub dodawać nowe, wstawiać lub usuwać obrazy, edytować tekst w tabelach i zmieniać układ elementów na stronie. Dzięki programowi FineReader PDF możesz edytować zeskanowany dokument tak samo łatwo, jak cyfrowo utworzony plik PDF.
Zarządzaj dokumentami PDF i dostosuj je do określonych przepływów pracy
Używaj spersonalizowanych pieczęci, numerów Bates i znaków wodnych, aby dostosować pliki PDF do swoich przepływów pracy. Wstawianie lub edytowanie łączy, zakładek, nagłówków, stopek i numerów stron, aby ułatwić nawigację w dokumencie. Ułatwiaj wyszukiwanie dokumentów, dodając do metadanych określone słowa kluczowe.wypełnianie formularzy PDF

Wypełniaj interaktywne pola w formularzach PDF lub wstawiaj tekst w wyznaczonych miejscach zeskanowanych formularzy papierowych. Podpisuj formularze za pomocą faksymile lub podpisów cyfrowych.
Dziel się pomysłami, otrzymuj opinie od członków swojego zespołu i zatwierdzaj dokumenty. Używaj narzędzi do spotkań i podejmowania decyzji bezpośrednio w PDF poprzez dodawanie znaczników, adnotacji, komentarzy i rysunków w obrębie dokumentu.

Wstawianie znaczników i notatek
Łatwe wstawianie notatek w dowolnym miejscu w pliku PDF (tekst, obrazy, obszar graficzny lub graficzny, podpisy itp.) przy użyciu notatek, pól tekstowych i wielu innych narzędzi do wstawiania znaczników i rysowania.
Komentuj i dyskutuj
Dziel się pomysłami i pytaniami, komentując znaczniki i adnotacje lub odpowiadając na komentarze. Przypisanie statusu każdemu komentarzowi w celu zapewnienia większej przejrzystości wśród zainteresowanych stron oraz prowadzenia ukierunkowanego dialogu.
Zarządzaj komentarzami i przyspiesz podejmowanie decyzji
Możesz wyszukiwać komentarze według słów kluczowych, sortować je, filtrować i nadawać im status. Można również łatwo dodawać stemple, aby przypisać status do całego dokumentu.
Wysyłaj dokumenty innym osobom do zatwierdzenia
Udostępniaj dokumenty różnym współpracownikom i przechwytuj wiele podpisów cyfrowych w jednym pliku PDF.
Zminimalizuj ryzyko związane z bezpieczeństwem podczas udostępniania i przechowywania plików PDF. Dodawanie i weryfikacja podpisów cyfrowych, ukrywanie poufnych informacji, usuwanie ukrytych danych i zarządzanie dostępem do plików PDF.
Redagowanieinformacji poufnych
Zapobiegaj ujawnianiu wrażliwych lub poufnych informacji za pomocą niezawodnego narzędzia do redagowania. Trwale i nieodwracalnie usuwa poufne informacje, takie jak dane osobowe, szczegóły bankowe itp. z pliku PDF - w tekście, nagłówkach, stopkach, komentarzach i metadanych. Pracuj z maksymalną wydajnością, przeszukując cały dokument w zaledwie kilka sekund i sprawiając, że istotne fragmenty stają się nierozpoznawalne.
Usuń ukryte informacje
Zminimalizuj ryzyko nieumyślnego ujawnienia poufnych informacji w pliku PDF, usuwając ukryte obiekty i dane jednym kliknięciem. Można usuwać warstwy tekstu dodane przez OCR, komentarze i notatki, załączniki, zakładki, metadane, linki, media, skrypty i dane formularzy.
Zastosuj ochronę hasłem
Zarządzaj dostępem do plików PDF za pomocą różnych poziomów ochrony hasłem, aby ograniczyć otwieranie dokumentów lub czynności takie jak drukowanie, edycja lub wyodrębnianie informacji.
Certyfikacja za pomocą podpisów cyfrowych
Podpisuj pliki PDF za pomocą certyfikatu podpisu cyfrowego. Oprócz podpisu cyfrowego można również utworzyć i wstawić faksymile podpisu odręcznego. Weryfikacja podpisów cyfrowych w pliku PDF w celu zapewnienia ich autentyczności i integralności.
Postaw na cyfrowe podejście, standaryzując swoją dokumentację w formacie PDF i korzystaj z jej zalet. Konwertuj dokumenty papierowe lub pliki w dowolnym formacie na pliki PDF z możliwością wyszukiwania, zgodne z normą ISO lub konwertuj pliki PDF do formatu Microsoft® Word, Excel i ponad 15 innych formatów, aby uzyskać maksymalną elastyczność w edycji i ponownym wykorzystaniu.tworzenie standardowych plików PDF

FineReader PDF może tworzyć pliki PDF z ponad 25 różnych formatów plików, bezpośrednio z dokumentów papierowych lub za pośrednictwem drukarki PDF z niemal każdej aplikacji z funkcją drukowania. Zakres obsługiwanych formatów PDF obejmuje PDF/A-1 do PDF/A-3 do długoterminowej archiwizacji oraz PDF/UA, aby zapewnić dostęp do niezbędnych informacji przy użyciu oprogramowania wspomagającego, takiego jak czytniki ekranu.
Scalanie dokumentów w jeden plik PDF
Możesz scalić wiele plików o różnych formatach w jeden plik PDF lub utworzyć nowy plik PDF, usuwając i scalając strony z istniejących plików PDF.
Konwertuj pliki PDF do formatów edytowalnych
Szybko konwertuj pliki PDF do w pełni edytowalnych formatów, takich jak Microsoft Word, Excel i wiele innych - pojedynczo lub wiele plików PDF jednocześnie. Inteligentne technologie OCR i konwersji dokumentów PDF firmy ABBYY zapewniają najwyższą dokładność oraz zachowują układ i strukturę dokumentów, co ułatwia ich dalszą edycję.
Zaawansowana konwersja PDF
Edytor OCR zawiera zaawansowane narzędzia i opcje zapewniające precyzyjną kontrolę i wyjątkową elastyczność podczas konwersji dokumentów PDF na edytowalne formaty plików.

Projektuj i edytuj własne interaktywne formularze PDF, aby skutecznie przechwytywać informacje i standaryzować dokumenty. Buduj formularze z interaktywnych pól różnych typów, ustawiaj akcje, edytuj istniejące formularze PDF lub dodawaj elementy formularzy do standardowych plików PDF.

 •     Projektowanie własnych formularzy PDF na podstawie szkiców
 •     Spraw, aby Twoje własne formularze wyglądały dobrze
 •     Ustaw działania
 •     Edycja istniejących formularzy PDF

Szybkie i niezawodne wykrywanie różnic między dwiema wersjami dokumentów w różnych formatach - w tym skanów. Szybkie wykrywanie nieautoryzowanych zmian, sprawdzanie, czy zmiany zostały wprowadzone zgodnie z ustaleniami lub sprawdzanie, czy w dokumencie nie wprowadzono żadnych zmian.

 •     Porównuj dokumenty szybko, niezawodnie i bez wysiłku
 •     Skup się na najważniejszych różnicach
 •     Wyniki porównania eksportu i udostępniania
 •     Porównaj dokumenty wielojęzyczne

Przyjmij cyfrowy sposób pracy poprzez digitalizację dokumentów papierowych i skanów w celu ich przechowywania, szybkiego i niezawodnego wyszukiwania lub natychmiastowego ponownego wykorzystania i edycji. Skorzystaj z bezprecedensowej dokładności wiodącej na rynku technologii optycznego rozpoznawania znaków (OCR) opartej na sztucznej inteligencji i uprość wszystkie zadania związane z dokumentami.

Tworzenie plików PDFz możliwością przeszukiwania
Łatwa konwersja dokumentów papierowych, skanów i zeskanowanych plików PDF na pliki PDF z możliwością przeszukiwania, co pozwala na szybkie odzyskiwanie dokumentów z archiwów cyfrowych i uzyskiwanie dostępu do zawartych w nich informacji. FineReader PDF obsługuje format PDF/A, standard długoterminowej archiwizacji, ze wszystkimi poziomami i wariantami zgodności od PDF/A-1 do PDF/A-3.
Ponowne wykorzystanie i edycja
Przekształcaj papierowe dokumenty i skany w edytowalne pliki w programach Microsoft Word, Excel i OpenOffice Writer, a także w innych popularnych formatach. Oparte na sztucznej inteligencji technologie OCR i konwersji dokumentów firmy ABBYY zapewniają najwyższą dokładność oraz zachowanie układu i struktury, co ułatwia ponowną edycję.
Zaawansowana konwersja dokumentów
Zarządzaj procesem rozpoznawania tekstu i konwersji dokumentów aż do ostatniego szczegółu. Edytor OCR zawiera zaawansowane narzędzia i opcje do optymalizacji konwersji dokumentów, zapewniając elastyczność, której mogą wymagać konkretne dokumenty i zadania. Zaawansowane narzędzia wstępnego przetwarzania obrazu oraz dodatkowe ustawienia pozwalające zachować układ dokumentu zapewniają jeszcze większą dokładność i spójność. Poręczne narzędzie weryfikacyjne pozwala szybko i niezawodnie sprawdzić tylko te znaki w przekonwertowanym tekście, które mogły zostać błędnie rozpoznane.
Oszczędzaj miejscena dysku
Zmniejsz rozmiar plików PDF do jednej dwudziestej dzięki kompresji MRC.


Użyj narzędzi automatyzacji, aby usprawnić powtarzające się zadania konwersji OCR lub konwertować wiele dokumentów do formatów edytowalnych, takich jak Microsoft Word, Excel i wiele innych. Spraw, aby wszystkie dokumenty papierowe i pliki PDF można było przeszukiwać i korzystaj z branżowych standardów archiwizacji długoterminowej (takich jak PDF/A), aby zapewnić, że dokumenty pozostaną dostępne w przyszłości.

 •     Użyj Hot Folder do zautomatyzowania zadań konwersji dokumentów dla pojedynczych osób lub grup roboczych, na przykład, aby przygotować dokumenty do dalszego przetwarzania, które zostały zeskanowane na biurowym urządzeniu wielofunkcyjnym lub wysłane jako załączniki do wiadomości e-mail. Program ABBYY Hot Folder może przetworzyć do 5000 stron miesięcznie* (liczba stron jest resetowana co 30 dni) i wykorzystuje do konwersji dokumentów do 2 rdzeni procesora.
 •     Utwórz folder obserwowany na lokalnym dysku twardym lub dysku sieciowym, serwerze FTP lub skrzynce pocztowej. Następnie, gdy pliki są zapisywane w tym folderze, są one automatycznie konwertowane przy użyciu predefiniowanych ustawień, natychmiast lub zgodnie z harmonogramem. Program ABBYY Hot Folder umożliwia określenie ustawień przetwarzania dla każdego monitorowanego folderu z osobna.
 •     Tworzenie zautomatyzowanych zadań z krokami konwersji i ustawieniami specyficznymi dla często wykonywanych zadań. Uproszczenie wykonywania powtarzających się codziennie zadań konwersji, dzięki czemu można je wykonać za pomocą kilku kliknięć.

*Konwersja wielu dokumentów w głównym interfejsie użytkownika programu FineReader PDF 15 (okno Nowe zadanie) jest nieograniczona we wszystkich wersjach produktu (Standard, Corporate).

Wymagania systemowe:

System operacyjny

 • Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7

Wdrażanie centralne i wirtualizacja

Działanie programu ABBYY FineReader 15 zostało przetestowane w następujących konfiguracjach:

 • Microsoft Windows Server 2019, 2016, 2012 R2, 2008 R2 (w tym korzystanie z Remote Desktop, RemoteApp i Remote Desktop Web Access)
  Citrix Workspace App 1808 (z zainstalowaną aplikacją dostępną z serwera), Citrix Virtual Apps and Desktops

Hardware

 • Komputer PC z procesorem 1 GHz (lub szybszym) x86 lub x64 z zestawem instrukcji SSE2
 • 1 GB RAM (zalecane 4 GB); w systemach wieloprocesorowych wymagane jest dodatkowe 512 MB RAM na każdy dodatkowy procesor.
 • 1,2 GB miejsca na dysku twardym dla typowej instalacji programu i 1,2 GB wolnego miejsca dla optymalnej pracy programu
 • Karta graficzna o rozdzielczości 1024x768 lub wyższej
 • Do aktywacji numeru seryjnego wymagane jest połączenie internetowe.
 • Klawiatura, mysz lub inne urządzenie wskazujące

Skanery i urządzenia wielofunkcyjne

FineReader obsługuje skanery kompatybilne ze standardami TWAIN i WIA, wielofunkcyjne urządzenia peryferyjne (MFP) oraz urządzenia typu all-in-one używane w trybie skanowania.

Wśród tych skanerów znajdują się popularne modele od:

Avision, Brother, Canon, Epson, Fujitsu, HP, Kodak, Lexmark, Microtek, Mustek, Oki, Panasonic, Plustek, Ricoh, Visioneer, VuPoint, Xerox

Firma ABBYY nie gwarantuje jednak pełnej kompatybilności oprogramowania ABBYY z dowolnym skanerem. Dlatego firma ABBYY nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody handlowe lub inne wynikające z wykorzystania powyższych informacji.

Wymagania dotyczące aparatów cyfrowych

Zalecane wymagania dla aparatów cyfrowych:

 • 5-megapikselowa matryca
 • Wyłączenie funkcji Flash
 • Ręczna regulacja przysłony lub tryb priorytetu przysłony
 • Ręczne ustawianie ostrości
 • Zaleca się stosowanie systemu antywstrząsowego lub użycie statywu
 • Zoom optyczny

Interfejsy Języki

Angielski, bułgarski, arabski, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), czeski, duński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, japoński, koreański, niemiecki, polski, portugalski (Brazylia), rosyjski, słowacki, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski, wietnamski

Obsługiwane formaty plików

FORMATY WEJŚCIOWE

 • PDF (2.0 lub wcześniejszy), w tym PDF/A, PDF/UA
 • Formaty obrazów: TIFF, JPEG, JPEG 2000, JBIG2, PNG, BMP, PCX, GIF, DjVu, XPS*
 • Edytowalne formaty**: DOC(X), XLS(X), PPT(X), VSD(X), HTML, RTF, TXT, ODT, ODS, ODP

* Wymagany Microsoft .NET Framework 4.
** Wymagany Microsoft® Office lub Apache® OpenOffice®.

Eksportowanie formatów plików

 • PDF, w tym PDF/A (1a, 1b, 2a, 2b, 2u, 3a, 3b, 3u)
 • Formaty obrazów: TIFF, JPEG, JPEG 2000, JBIG2, PNG, BMP, PCX, DjVu
 • Edytowalne formaty: DOC(X), XLS(X), PPTX, HTML, RTF, TXT, CSV, ODT
 • Formaty e-booków: EPUB®, FB2

Obsługiwane kody kreskowe

Kod Aztecki, Check Code 3 of 9, Check Interleaved 2 of 5, Codabar, Code 128, Code 3 of 9, Code 3 of 9 bez gwiazdki, Code 93, Data Matrix, EAN 13, EAN 8, IATA 2 of 5, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Patch Code, PDF417, Postnet, QR Code, UCC-128, UPC-A, UPC-E

Obsługiwane aplikacje

 • Microsoft Word 365, 2019, 2016 (16.0), 2013 (15.0), 2010 (14.0), 2007 (12.0)
 • Microsoft Excel 365, 2019, 2016 (16.0), 2013 (15.0), 2010 (14.0), 2007 (12.0)
 • Microsoft PowerPoint 365, 2019, 2016 (16.0), 2013 (15.0), 2010 (14.0), 2007 (12.0)
 • Microsoft SharePoint 2013, SharePoint Server 2013, 2016, 2019
 • Apache OpenOffice Writer 4.1
 • LibreOffice Writer 5.2, 6.1

Jeśli jakiejś aplikacji nie ma na tej liście, oznacza to, że albo nie została jeszcze przetestowana, albo nie jest obsługiwana. W celu uzyskania lepszej kompatybilności zalecamy zainstalowanie najnowszych aktualizacji i uaktualnień dostępnych dla powyższych aplikacji.

Jak i kiedy otrzymam zakupiony produkt?
Produkty cyfrowe, klucze produktów i dostęp do centrum pobierania zostaną udostępnione e-mailem natychmiast po zakupie - chyba że nośnik danych został zamówiony.
Jakie opcje płatności są dla mnie dostępne?
PayPal, Amazon Pay, natychmiastowy przelew bankowy, karta kredytowa, Apple Pay, przedpłata, zakup na fakturze
Jakie gwarancje mam w Blitzhandel24?
Blitzhandel24 to sklep internetowy z certyfikatem EHI, TrustedShops i CHIP. Blitzhandel24 oferuje również swoim klientom stałe wsparcie, a także wsparcie dla zakupionego produktu. Jeśli produkt nie był używany / wykorzystany, nasi klienci mogą skorzystać z gwarancji zwrotu pieniędzy.
Polityka cenowa więcej

Jak kształtują się nasze ceny?

Podstawową zasadą handlu oprogramowaniem jest sztuka zaniechania.

 • Wiązka objętościowa
 • Eliminacja opłat za dostawę i przechowywanie, poprzez wirtualne zarządzanie towarami.
 • Przywóz bezpośredni
 • Długoterminowe relacje z dystrybutorami.
 • Niska marża zysku, głównym priorytetem Blitzhandel24 jest wartość i wzrost bazy klientów.
 • Centralna i chuda administracja.
 • Zakupy ilościowe od autoryzowanych dostawców/dystrybutorów.
 • Eliminacja wysokich inwestycji marketingowych, ponieważ jesteśmy w stanie odpowiedzieć na potrzeby naszych klientów w sposób ukierunkowany i dlatego możemy niezawodnie realizować koncepcję "reklamy poprzez referencje".

Czy z tego powodu jakość jest gorsza?

Obiecujemy naszym klientom doskonałą jakość. Ceny w żaden sposób nie wpływają na jakość, nasi klienci otrzymują sprawdzone i zweryfikowane produkty. Ponadto Blitzhandel24 zapewnia Państwu ochronę do 20.000 € za pośrednictwem Trusted Shops, a także bezpieczny prawnie sklep poprzez znak jakości EHI.

Czytać, pisać i omawiać recenzje... więcej
Opinie klientów dotyczące "ABBYY FineReader PDF 15 Corporate, Upgrade"
Napisz recenzję
Oceny zostaną wydane po weryfikacji.
Proszę wpisać ciąg znaków w poniższe pole tekstowe.

Pola oznaczone symbolem * są polami obowiązkowymi.

Ostatnio oglądany