Infolinia 0800 702813
 

Adobe Acrobat Pro 2020 Student and Teacher Edition Win/ Mac

451,01 zł *

z VAT Darmowa wysyłka

 • 241821737
 • 65312080
 • Ważny bezterminowo
 • Wszystkie języki
 • Na całym świecie
[Kopia zapasowa] Nośnik danych do Twojego oprogramowania
Adobe Acrobat Pro 2020 Student and Teacher Edition - licencja - 1 użytkownik - Academic -... więcej

Informacje o produkcie "Adobe Acrobat Pro 2020 Student and Teacher Edition Win/ Mac"

Adobe Acrobat Pro 2020 Student and Teacher Edition - licencja - 1 użytkownik - Academic - download - Win - Multi Language

 • Konwertuj praktycznie każdy plik na dokument PDF
 • Program Adobe Acrobat Pro umożliwia przekształcanie plików dowolnego formatu w wysokiej jakości dokumenty PDF, które można łatwo udostępniać i które doskonale wyglądają na każdym ekranie.
 • Łatwa edycja i konwersja plików PDF
 • Nie musisz za każdym razem ponownie tworzyć dokumentów. Za pomocą programu Adobe Acrobat Pro można łatwo eksportować pliki PDF do innego formatu. Możesz nawet edytować tekst bezpośrednio w dokumencie PDF.
 • Łatwe i niezawodne udostępnianie i podpisywanie plików PDF
 • Program Adobe Acrobat Pro umożliwia wspólne edytowanie, udostępnianie, przeglądanie i podpisywanie plików PDF w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu.

 

Osoby upoważnione:

 • studenci regularnie uczęszczający do instytucji szkolnictwa pomaturalnego, które są akredytowanymi publicznymi lub prywatnymi uniwersytetami lub kolegiami i oferują stopnie naukowe uznawane przez państwo
 • Uczniowie (w wieku co najmniej 13 lat), którzy są należycie zapisani do uznawanej przez państwo publicznej lub prywatnej szkoły ogólnokształcącej lub zawodowej
 • Wykładowcy, nauczyciele i pracownicy uznanej przez państwo szkoły powszechnej lub zawodowej, publicznego lub prywatnego uniwersytetu lub kolegium, rady szkoły lub władz szkolnych, a także emerytowani nauczyciele akademiccy
 • Uczniowie i nauczyciele uczący się w domu: "Uczący się w domu" odpowiada definicji obowiązującej w danym czasie. Studenci i wykładowcy z tej grupy kwalifikują się tylko wtedy, gdy nauczanie w domu jest prawnie dozwolone w danym miejscu.

Dowód kwalifikowalności:

Uczniowie i studenci:
Dowód aktualnego statusu ucznia lub studenta z nazwiskiem ucznia/studenta i miejscem kształcenia

 • Legitymacja uczniowska lub studencka
 • Karta sprawozdania
 • Dowód wniesienia opłaty za szkołę lub studia
 • inne pismo z instytucji edukacyjnej zawierające imię i nazwisko studenta, instytucję edukacyjną oraz aktualny status studenta

Wydział, instruktorzy i pracownicy instytucji edukacyjnej
Ważna karta identyfikacyjna wskazująca na przynależność do instytucji edukacyjnej, zawierająca nazwisko i datę wydania, lub inny dowód aktualnego zatrudnienia w instytucji edukacyjnej:

 • aktualne zaświadczenie o zarobkach
 • oficjalne pismo od pracodawcy

Uwaga: Informacje poufne, takie jak stopnie, numery ubezpieczenia społecznego lub wysokość wynagrodzenia mogą zostać ukryte.

Uczniowie i nauczyciele uczący się w domu

 • Kopia z datą rejestracji do nauczania domowego
 • Dowód aktualnego członkostwa w stowarzyszeniu edukacji domowej
 • Opatrzony datą dowód zakupu programu nauczania na bieżący rok szkolny

Przypisy
Przedłożona dokumentacja nie może być starsza niż sześć miesięcy. Uczniowie i nauczyciele uczęszczający do szkół domowych są uprawnieni do udziału tylko wtedy, gdy nauczanie domowe jest prawnie dozwolone w danym miejscu.
Możesz wykonać kopię swojego dokumentu uwierzytelniającego za pomocą aparatu cyfrowego lub skanera. Wszystkie dokumenty muszą być skopiowane w oryginalnym rozmiarze i być czytelne. Akceptowane formaty to JPEG, GIF i Adobe PDF

Niniejszym zaświadczam, że jestem uprawnionym studentem/nauczycielem/wykładowcą i że informacje podane powyżej są zgodne z prawdą. Zakupiony produkt może być używany tylko przeze mnie osobiście, odsprzedaż jest niedozwolona. Przyjmuję do wiadomości, że w celu realizacji niniejszego zamówienia muszę przedstawić zatwierdzony dowód kwalifikowalności. *

Ograniczenia stosowania:

Użytkownik może zakupić tylko jedną licencję na platformę na rok na dowolny produkt Student & Teacher Edition firmy Adobe. Produkty Adobe Student i Teacher Edition mogą być używane wyłącznie na komputerach osobistych i nie mogą być odsprzedawane.

Zainstaluj oprogramowanie Student i Teacher Edition w trybie próbnym do momentu otrzymania numeru seryjnego od firmy Adobe.
Po wygaśnięciu okresu próbnego należy wprowadzić numer seryjny dla wersji Student i Teacher Edition.

Link do wersji próbnej oraz numer autoryzacji/vouchera do wykupienia bezterminowej licencji zostanie wysłany do Ciebie po zakupie pocztą elektroniczną wraz z informacjami o licencji dla wersji do pobrania lub znajdziesz te informacje w wersji DVD Box.

Przed zakupem sprawdź, czy spełniasz wymagania. Dowód lub upoważnienie należy przesłać do Adobe po dokonaniu zakupu. Udzielimy Państwu informacji, gdzie należy się udać. Numer seryjny do odblokowania licencji wieczystej otrzymasz bezpośrednio od Adobe pocztą elektroniczną, zazwyczaj w ciągu 24 godzin

Nowe funkcje w programie Acrobat 2020:

Nowy widok strony głównej

(Acrobat Pro i Standard)

Nowy widok Home pomaga zachować porządek i produktywność - centralne miejsce do organizowania, zarządzania i wyszukiwania wszystkich plików PDF.

 • Lista ostatnich plików: Wyświetla ostatnio otwierane pliki z komputera, pamięci masowej Document Cloud lub pamięci masowej innych firm, takich jak OneDrive, Dropbox, Box i SharePoint.
 • Polecane narzędzia: Pomaga znaleźć najlepsze narzędzia Acrobat, takie jak "Edytuj PDF", "Utwórz PDF", "Scal pliki PDF" i wiele innych.
 • Pole wyszukiwania: wyszukiwanie wszystkich plików w Chmurze dokumentów oraz plików wysłanych do przeglądania, przeglądania lub podpisania.
 • Okienko kontekstowe: Umożliwia podejmowanie działań na plikach we wszystkich widokach głównych za pomocą menu kontekstowego, a także wyświetlanie statusu uczestnika i historii działań dla udostępnionych dokumentów.

Wyświetlanie plików PDF chronionych przez MIP w programach Acrobat 2020 i Reader 2020

(Acrobat Pro i Standard)

Teraz można używać aplikacji desktopowych Adobe Acrobat 2020 i Acrobat Reader 2020 dla systemów Windows i Mac do otwierania plików chronionych za pomocą rozwiązań Microsoft Information Protection (MIP), w tym Azure Information Protection (AIP) i Information Protection with Office 365.

Acrobat 2020 i Acrobat Reader 2020 automatycznie wykrywają plik chroniony za pomocą MIP i wyświetlają monit o pobranie odpowiedniej wtyczki ze strony pomocy. Gdy ty ściągać i instalować the dodatek, the ochraniać kartoteka otwierać w Acrobat lub Reader właśnie jak jakaś inny PDF kartoteka.

Funkcja dopasowania kolorów w narzędziu "Wypełnij i podpisz"

(Acrobat Pro i Standard)

Możesz teraz użyć narzędzia "Wypełnij i podpisz" w programie Acrobat 2020, aby wybrać kolor, który chcesz użyć do wypełnienia formularza PDF, a następnie podpisać go. Aby zmienić kolor, kliknij przycisk Kolor na pasku narzędzi Wypełnienie i znak.

Domyślnie kolor podpisu jest czarny. Aby zachować domyślny kolor, usuń zaznaczenie pola wyboru Zachowaj oryginalny kolor podpisów.

Wykonywanie OCR na zeskanowanych dokumentach za pomocą Live Text

(Acrobat Pro i Standard)

Program Acrobat 2020 może teraz wykonywać rozpoznawanie OCR na zeskanowanych plikach PDF zawierających obrazy z żywym tekstem.

 • Otwórz zeskanowany plik PDF w programie Acrobat 2020.
 • Wybierz Narzędzia > Ulepsz skany > Rozpoznawanie tekstu > W tym pliku.
 • Kliknij przycisk Ustawienia na pasku narzędzi. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Rozpoznaj tekst.
 • Z listy rozwijanej Dane wyjściowe wybierz pozycję Obraz do przeszukiwania lub Obraz do przeszukiwania (dokładny) i kliknij przycisk OK.
 • Kliknij przycisk Rozpoznaj tekst na pasku narzędzi.

Usprawnienia w usłudze Preflight i walidacja PDF/UA w Preflight

(tylko funkcja Acrobat Pro)

 • Biblioteki przedflightowe: Profile przedflightowe, poprawki i walidacje są teraz zorganizowane w biblioteki.
 • Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Biblioteki przed lotem (PDF | 711 KB).
 • Zmienne przed lotem: Zmienne pozwalają dynamicznie dostosowywać profile, kontrole i korekty w miarę ich stosowania. Zmienne mogą być używane podczas edycji profili, kontroli lub poprawek, gdy wyświetlany jest pomarańczowy trójkąt. Zmienne pozwalają również na filtrowanie istniejących obiektów.
 • Preflight obsługuje nową specyfikację PDF 2015 Ghent Workgroup: nowa specyfikacja GWG jest oparta na PDF/X-4 i obsługuje natywną przezroczystość oraz przepływy pracy RGB neutralne dla mediów.
 • Walidacja PDF/UA w Preflight: Preflighter umożliwia teraz naprawę typowych problemów z dostępnością i walidację w odniesieniu do międzynarodowego standardu powszechnej dostępności PDF/UA.

Usprawnienia i aktualizacje funkcji dostępności oraz ulepszone przepływy pracy

(tylko funkcja Acrobat Pro)

Ulepszone funkcje dostępności w programie Acrobat 2020 ułatwiają osobom niepełnosprawnym korzystanie z dokumentów i formularzy PDF z pomocą i bez pomocy oprogramowania wspomagającego, technologii i urządzeń.

Udoskonalone doświadczenie użytkownika dzięki DirectInk

(Acrobat Pro i Standard)

Ulepszone narzędzie pióra z technologią DirectInk sprawia, że pisanie i rysowanie bezpośrednio na dokumencie bez konieczności wybierania narzędzia jest jeszcze łatwiejsze i dokładniejsze.

Podpisuj pliki PDF za pomocą DirectInk

(Acrobat Pro i Standard)

Nowa obsługa DirectInk w panelu podpisu aplikacji Certificates zapewnia bardziej naturalne wrażenia i daje większą kontrolę nad wyglądem podpisu podczas podpisywania na urządzeniach z systemem Windows 10.

Wymagania systemowe Windows
 • Obsługiwany system operacyjny: Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows 10 (32/64 bit), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Microsoft Windows Server 2019 (64-bit)
 • Wymagania sprzętowe: Microsoft Windows - 1,5 GHz - RAM 2 GB - HD 4,5 GB
 • Dodatkowe wymagania: Połączenie internetowe, rozdzielczość monitora 1024 x 768, Google Chrome, Mozilla Firefox ERS, Internet Explorer 11

Wymagania systemowe MAC

 • Procesor Intel
 • macOS v10.13, macOS v10.14, macOS v10.15 lub macOSv11
 • Safari 10.0 lub 11.0 (wtyczka przeglądarki dla Safari jest obsługiwana tylko na 64-bitowych procesorach Intel)
 • 2 GB PAMIĘCI RAM
 • 2,75 GB wolnego miejsca na dysku twardym
 • Rozdzielczość ekranu 1024 x 768 px
 • Oprogramowanie nie będzie działać bez aktywacji. Połączenie z Internetem i rejestracja są wymagane do aktywacji produktu firmy Adobe, sprawdzenia ważności subskrypcji i uzyskania dostępu do usług online.
Jak i kiedy otrzymam zakupiony produkt?
Produkty cyfrowe, klucze produktów i dostęp do centrum pobierania zostaną udostępnione e-mailem natychmiast po zakupie - chyba że nośnik danych został zamówiony.
Jakie opcje płatności są dla mnie dostępne?
PayPal, Amazon Pay, natychmiastowy przelew bankowy, karta kredytowa, Apple Pay, przedpłata, zakup na fakturze
Jakie gwarancje mam w Blitzhandel24?
Blitzhandel24 to sklep internetowy z certyfikatem EHI, TrustedShops i CHIP. Blitzhandel24 oferuje również swoim klientom stałe wsparcie, a także wsparcie dla zakupionego produktu. Jeśli produkt nie był używany / wykorzystany, nasi klienci mogą skorzystać z gwarancji zwrotu pieniędzy.
Polityka cenowa więcej

Jak kształtują się nasze ceny?

Podstawową zasadą handlu oprogramowaniem jest sztuka zaniechania.

 • Wiązka objętościowa
 • Eliminacja opłat za dostawę i przechowywanie, poprzez wirtualne zarządzanie towarami.
 • Przywóz bezpośredni
 • Długoterminowe relacje z dystrybutorami.
 • Niska marża zysku, głównym priorytetem Blitzhandel24 jest wartość i wzrost bazy klientów.
 • Centralna i chuda administracja.
 • Zakupy ilościowe od autoryzowanych dostawców/dystrybutorów.
 • Eliminacja wysokich inwestycji marketingowych, ponieważ jesteśmy w stanie odpowiedzieć na potrzeby naszych klientów w sposób ukierunkowany i dlatego możemy niezawodnie realizować koncepcję "reklamy poprzez referencje".

Czy z tego powodu jakość jest gorsza?

Obiecujemy naszym klientom doskonałą jakość. Ceny w żaden sposób nie wpływają na jakość, nasi klienci otrzymują sprawdzone i zweryfikowane produkty. Ponadto Blitzhandel24 zapewnia Państwu ochronę do 20.000 € za pośrednictwem Trusted Shops, a także bezpieczny prawnie sklep poprzez znak jakości EHI.

Czytać, pisać i omawiać recenzje... więcej
Opinie klientów dotyczące "Adobe Acrobat Pro 2020 Student and Teacher Edition Win/ Mac"
Napisz recenzję
Oceny zostaną wydane po weryfikacji.
Proszę wpisać ciąg znaków w poniższe pole tekstowe.

Pola oznaczone symbolem * są polami obowiązkowymi.

Ostatnio oglądany