Infolinia +49 3221 2292585
 

Formularz wycofania

Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i odeślij go z powrotem.

Do

MSOfficehandel UG
Jahnstr. 1
31162 Bad Salzdetfurth
Germany
E-Mail: [email protected]Ja/my (*) niniejszym odwołuję zawartą przeze mnie/nas (*) umowę na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Zamówione dnia (*) ____________ / otrzymane dnia (*) ____________________


Nazwa konsumenta(-ów)


Adres konsumenta(-ów)

Podpis
konsumenta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji na papierze)


Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Ostatnio oglądany