Infolinia 0800 702813
 

Formularz wycofania

Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i odeślij go z powrotem.

Do

Blitzhandel24 GmbH
Senator-Braun-Allee 9
31135 Hildesheim
Germany
E-Mail: [email protected]

Ja/my (*) niniejszym odwołuję zawartą przeze mnie/nas (*) umowę na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Zamówione dnia (*) ____________ / otrzymane dnia (*) ____________________


Nazwa konsumenta(-ów)


Adres konsumenta(-ów)

Podpis
konsumenta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji na papierze)


Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Ostatnio oglądany