Infolinia 0800 702813
 

Informacje Prawne

Orzecznictwo dotyczące używanego oprogramowania

Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS), jako najwyższy organ sądowniczy Unii Europejskiej, zapewnił ostateczną jasność swojego orzeczenia i uznał handel używanymi programami komputerowymi za zasadniczo legalny.

ETS orzekł również, że handel używanym oprogramowaniem jest również dopuszczalny, jeśli oprogramowanie jest przekazywane online.

W dniu 17 lipca 2013 r. Federalny Trybunał Sprawiedliwości (BGH) potwierdził następnie w pełni podstawową decyzję ETS w odniesieniu do podstawowych kwestii prawnych.

A orzeczenie ETS dotyczy również licencji ilościowych i ich podziału. Zostało to potwierdzone przez Wyższy Sąd Krajowy we Frankfurcie nad Menem w postępowaniu pomiędzy Adobe a firmą UseSoft.

W uzasadnieniu wyroku trzynastu sędziów Wielkiej Izby wyraźnie stwierdziło, że zasada wyczerpania ma zastosowanie do każdej pierwszej sprzedaży oprogramowania. ETS orzekł nawet, że w przypadku licencji przekazywanych online, drugi nabywca może ponownie pobrać oprogramowanie od producenta: "Ponadto, wyczerpanie prawa do rozpowszechniania rozciąga się na kopię programu w wersji poprawionej i zaktualizowanej przez właściciela praw autorskich", stwierdził ETS. Trybunał Sprawiedliwości poszedł zatem znacznie dalej niż opinia rzecznika generalnego ETS z dnia 24 kwietnia 2012 r.

 

 

LICENCJE ILOŚCIOWE I ICH PODZIAŁ RÓWNIEŻ LEGALNY

W późniejszym wyroku Wyższego Sądu Krajowego we Frankfurcie nad Menem w postępowaniu pomiędzy Adobe a spółką UseSoft dalsze konsekwencje wyroku ETS zostały w imponujący sposób potwierdzone: W wyroku w sprawie OLG Frankfurt orzeczono, że wyrok ETS ma zastosowanie również do umów licencyjnych dotyczących ilości i ich podziału. W dniu 11 grudnia 2014 r. niemiecki Federalny Sąd Najwyższy odrzucił w całości odwołanie firmy Adobe (sprawa I ZR 8/13). Wyrok Wyższego Sądu Krajowego we Frankfurcie został tym samym potwierdzony w ostatniej instancji.

 

Ostatnio oglądany