Prawo do odstąpienia od umowy

Polityka anulowania rezerwacji i formularz anulowania rezerwacji

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższym przepisem, zgodnie z którym konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności handlowej, ani do jej samodzielnej działalności zawodowej:

A. Polityka anulowania rezerwacji

Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo do odstąpienia od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn.

Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od daty jej zawarcia.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (MSOfficehandel UG (haftungsbeschränkt), Jahnstr. 1, 31162 Bad Salzdetfurth, Niemcy, Tel.: +49 5064 6924942, E-Mail: [email protected]) poprzez wyraźne oświadczenie (np. list lub e-mail przesłany pocztą) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Możesz skorzystać z załączonego przykładowego formularza odwoławczego, który nie jest obowiązkowy.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać zawiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Konsekwencje cofnięcia

Jeśli odstąpią Państwo od niniejszej Umowy, zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem wszelkich dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Państwa innej metody dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie i nie później niż czternaście dni od daty otrzymania przez nas powiadomienia o odstąpieniu od niniejszej Umowy. W celu dokonania tego zwrotu użyjemy tych samych środków płatniczych, których użyłeś do przeprowadzenia pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony kosztami tego zwrotu.

Wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie, jeśli rozpoczęliśmy jej realizację po tym, jak Klient wyraźnie wyraził zgodę na rozpoczęcie jej realizacji przed końcem okresu odstąpienia od umowy, a Klient potwierdził nam, że jest świadomy, iż utraci prawo do odstąpienia od umowy, wyrażając zgodę na rozpoczęcie jej realizacji.

B. Formularz odwołania

Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i odeślij go z powrotem.

Do

MSOfficehandel UG (haftungsbeschränkt)
Jahnstr. 1
31162 Bad Salzdetfurth
Germany
E-Mail: [email protected]Ja/my (*) niniejszym odwołuję zawartą przeze mnie/nas (*) umowę na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Zamówione dnia (*) ____________ / otrzymane dnia (*) ____________________


Nazwa konsumenta(-ów)


Adres konsumenta(-ów)

Podpis
konsumenta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji na papierze)


Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Ostatnio oglądany